Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł na zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Celem programu jest polepszenie standardu życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza. Oczyszczacze będą wykorzystywane w budynkach użyteczności publicznej, tj. Gminne Centrum Kultury MultiOsada, przedszkole, szkoły, Dzienne Domy SENIOR+. Dzięki mobilności urządzeń będą one mogły być eksploatowane w różnych pomieszczeniach w dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb. Zakup oczyszczaczy będzie możliwy dzięki pomocy finansowej pochodzącej z budżetu Województwa Mazowieckiego.