Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej, oznaczonej nr ewid działki 296 o pow. 0,11 ha, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś, położonej w obrębie geodezyjnym 0014 Mała Wieś, w miejscowości Mała Wieś, Gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Cena wywoławcza – 170.000,00 zł
Termin – 19 lipca 2022 r. godzina 12.00
Miejsce – Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Treść ogłoszenia poniżej.