Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej, oznaczonej nr ewid działki 296 o pow. 0,11 ha, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś, położonej w obrębie geodezyjnym 0014 Mała Wieś, w miejscowości Mała Wieś, Gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Cena wywoławcza – 170.000,00 zł
Termin – 19 lipca 2022 r. godzina 12.00
Miejsce – Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Treść ogłoszenia poniżej.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.