Komisja ds. szacowania szkód w uprawach rolnych zaprasza rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w 2021 r. spowodowanych deszczem nawalnym i huraganem oraz złożyli wnioski o oszacowanie szkód, o przybycie do Urzędu Gminy Mała Wieś pok. nr 6 – celem odbioru protokołów.

Informacja ARiMR:
Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.
https://www.gov.pl/web/arimr/bedzie-pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-w-2021-roku-poniesli-straty-w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych