Wakacje to doskonały czas na przygotowanie nawierzchni boisk do powrotu uczniów z ferii letnich. Zniszczony przez zjawiska atmosferyczne, służący przez lata poliuretan wymagał specjalistycznych prac remontowych.  W dniach 04.07. – 06.07.2022 r. na terenie Gminy Mała Wieś, firma Concept z Warszawy podjęła się naprawy nawierzchni boisk przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi, Szkole Podstawowej w Podgórzu, Szkole Podstawowej w Dzierżanowie, a także Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie.

Zakres wykonywanych prac: punktowa naprawa podbudowy oraz uzupełnienie poliuretanu.

Na boisku szkolnym w Dzierżanowie z powodu występujących gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zniszczeniu uległ kosz oraz bramka – zostały one wymienione na nowe przez pracowników Urzędu Gminy Mała Wieś.