W dniu 06.07.2022 r. dokonano odbioru prac budowlanych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – prace wykończeniowe”. W czynnościach odbiorowych udział wzięli: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelina Kołodziejska, pracownicy Urzędu Gminy Mała Wieś, Wykonawca – właściciel firmy ATB Andrzej Błażejewski oraz Inspektor Nadzoru Janusz Doiczman.

W ramach zawartej umowy zrealizowano poniższy zakres prac: wykonanie posadzek w pomieszczeniach świetlicy oraz garażu, zamontowanie listew przypodłogowych, wykonanie okładzin ścian z płytek, gruntowanie ścian i sufitu, malowanie farbami lateksowymi, montaż drzwi wewnętrznych oraz parapetów, wykonanie wentylacji, montaż grzejników, kurtyn powietrza, opraw oświetleniowych LED, a także gniazd wtykowych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, skrzynki dla teletechniki oraz łączników, montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego z wraz z przyłączeniem do instalacji sanitarnej budynku, montaż kompaktów WC, pisuaru, umywalek z lustrami wraz z armaturą, zlewu, elektrycznych pojemnościowych, podumywalkowych podgrzewaczy wody oraz montaż hydrantu wewnętrznego.

Realizacja zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – prace wykończeniowe” przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania miejscowości Orszymowo. Budynek będzie miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców, a przede wszystkim miejscem zbiórki Ochotników Strażaków, którzy specjalistyczny sprzęt wraz z wozem strażackim przechowywać będą w murach świetlicy.