23 września 2022 roku Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi po raz kolejny wzięło udział w Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania. Ideą akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury oraz wzmacnianie narodowej tożsamości. Tegoroczną lekturą „Narodowego Czytania” są „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Narodowe Czytanie w Gminie Mała Wieś rozpoczęło się o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi. Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Ewa Stefaniak odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zachęcający do współtworzenia akcji.

Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą.

Następnie zaprezentowane zostały wybrane ballady i romanse tegorocznej lektury Narodowego Czytania. Jako pierwszy utwór „Do Przyjaciół” odczytał Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, a następnie Nikola Orszewska oraz Oliwia Kacprzak z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie zaprezentowały utwór pt. „Powrót Taty”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Podgórza – Aleksandra Bąbała oraz Adam Grzęda, odczytali wspaniałą balladę pt. „Pani Twardowska”, natomiast uczennice ze Szkoły Podstawowej z Dzierżanowa – Karolina Oździńska oraz Maja Jarzębowska, zaprezentowały utwór pt. „Romantyczność”. Jako ostatni zaprezentowali się gospodarze, czyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego Małej Wsi – Kalina Klimczewska, Nikola Dynarek oraz Filip Lubiszewski.

Na pamiątkę tego wydarzenia prezentujący utwory otrzymali jedyny w swoim rodzaju egzemplarz tegorocznej lektury Narodowego Czytania z okolicznościową pieczęcią, którą otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Mała Wieś Zygmuntowi Wojnarowskiemu za przyjęcie zaproszenia, aktywne uczestnictwo w naszym wydarzeniu i wspólnie spędzony czas. Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za wspaniałe przygotowanie i zaprezentowanie utworów tegorocznego Narodowego Czytania. Podziękowania kierujemy również w stronę Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego Pani Kaliny Cybulskej – Filińskiej za pomoc i możliwość organizacji wydarzenia w budynku szkoły.

Fotorelacja