Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi przez Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, zwracam się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny (miał, orzech, groszek) na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji opału na terenie gminy.

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Małej Wsi osobiście w budynku przy ul. Płońskiej 4, telefonicznie pod nr 242697798 lub e-mailem na adres: wegiel@malawies.pl

Po wejściu w życie „Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” – mieszkańcy zostaną poinformowani o dalszych działaniach.

/-/ Zygmunt Wojnarowski

Wójt Gminy Mała Wieś