We wtorek, 11.10.2022 r. dokonano odbioru remontu chodnika na ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi. W ramach realizacji zadania zmodernizowano 81. metrowy odcinek chodnika.

Zakres prac obejmował: demontaż starej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżami, utylizację zdemontowanych elementów, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wraz z warstwą odsączającą z piasku, ustawienie obrzeży betonowych oraz krawężników drogowych na ławie z oporem z betonu i wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 39.360,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych Gminy Mała Wieś.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę MAR-BRUK Marek Bauman.

Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na bezpieczeństwo przechodniów, a także poprawi estetykę okolicy.

Chodnik na ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi „przed” i „po” remoncie.