W niedzielę 20 listopada odbyły się uroczystości Gminnych Obchodów Odzyskania Przez Polskę Niepodległości w Gminie Mała Wieś, które w tym roku połączone zostały z uroczystym podniesieniem flagi na nowopowstały maszt „Pod Biało-Czerwoną” przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

Projekt „Pod Biało-Czerwoną” realizowany jest w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zakładał on sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag oraz ich instalacji dla każdej gminy w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Aby wziąć udział w akcji, należało zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia dla inicjatywy w internetowym głosowaniu. Mieszkańcy Gminy Mała Wieś nie zawiedli i po raz kolejny wykazali się dużym zaangażowaniem, co pozwoliło pozyskać naszemu samorządowi środki na budowę masztu oraz zakup flagi i w ten sposób uhonorować poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny.

Podniesienia flagi państwowej na maszt dokonali druhowie OSP w Małej Wsi, a wszyscy zebrani z serca i z szacunkiem wspólnie odśpiewali Hymn Polski. Przybyłych na uroczystość samorządowców, harcerzy, druhów strażaków i mieszkańców przywitała dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi Ewa Stefaniak. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, a następnie Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska odczytała list gratulacyjny przekazany przez Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. W imieniu Starosty Powiatu Płockiego Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper przekazała słowa wdzięczności i uznania dla organizatorów niedzielnego spotkania.

Po uroczystym podniesieniu flagi na maszt, organizatorzy spotkania zaprosili wszystkich uczestników spotkania do Sali „Pod Trąbami” na wyjątkowy koncert, wokalno-aktorską opowieść o polskiej walce o wolność na przestrzeni końca XIX i w XX wieku. W repertuarze znalazły się pieśni począwszy od utworów powstańczych (nawiązujących do Powstań listopadowego i styczniowego), legionowych, przez utwory z okresu II Rzeczypospolitej, piosenki wojenne, aż po okres powojenny i polską walkę o wolność w czasach „Solidarności”.

Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi
/-/ Ewa Stefaniak

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 9.11.2022 r., Mała Wieś.