W 2022 roku przypada 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z tym Biuro Programu Niepodległa po raz kolejny zaprasza do udziału w akcji #NiepodległaDoHymnu. Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, zachęcamy do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, 11 listopada o godzinie 12.00.
W ramach zapoczątkowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” w 2018 roku akcji „Niepodległa do hymnu” Polacy śpiewają hymn Polski w Narodowe Święto Niepodległości.
Zbiorowe wykonanie hymnu państwowego jest wyjątkową okazją do zjednoczenia się nas Polaków wokół fundamentalnych wartości patriotycznych. W Gminie Mała Wieś Hymn 11 listopada zostanie odśpiewany dwukrotnie. O godz. 11.00 w Kościele pw. Świętego Floriana w Orszymowie, po mszy św. w intencji Ojczyny, która odprawiona zostanie o godz. 10.00 oraz w kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi w samo południe o godz. 12.00 po mszy św. w intencji Ojczyzny, która odprawiona zostanie o godz. 11.00.
W imieniu Proboszczy Ks. Edwarda Kuzaka i ks. Grzegorza Jendrzejewskiego, Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego oraz Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.
#niepodlegladohymnu