Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych z NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM/WIELORODZINNYM przez firmę ECOVIR
Sp. z o.o. na terenie Gminy Mała Wieś. Odbiór odpadów  wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych (max 4 szt.) będzie odbywał się 2 razy w roku. O terminie odbioru firma poinformuje mieszkańców z miesięcznym wyprzedzeniem.

Pliki do pobrania