Gmina Mała Wieś pozyskała 669.039,08 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo”. Zakres prac obejmuje zmianę nawierzchni ze żwirowej na mineralno-bitumiczną na odcinku o długości 995 m oraz wykonanie obustronnych poboczy. Zaplanowana do przebudowy droga jest bezpośrednim łącznikiem z Gminą i Miastem Wyszogród. Przebudowa drogi gminnej w Dzierżanowie jest kontynuacją zrealizowanych w latach ubiegłych zadań drogowych, polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 1612 m na drodze nr 290804W.

Modernizacje dróg to kluczowe inwestycje w gminie. Dzięki przemyślanym działaniom, corocznie realizowane są zadania, przyczyniające się do poprawy jakości oraz podniesienia standardu dróg gminnych.