We wtorek, 28.03.2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 45/23 w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”.

Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w kwocie 28.500,00 zł na realizację poniższych projektów:

  1. „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Kiełtyki” – 10.000,00 zł,
  2. „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wilkanowo” – 10.000,00 zł,
  3. „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Arciszewo” – 8.500,00 zł.