W poniedziałek, 19.06.2023 r. w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku miało miejsce uroczyste podpisanie umów z udziałem Poseł na Sejm RP Anny Cicholskiej, Marka Martynowskiego Senatora RP, Wojewody Mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego oraz Marleny Mazurskiej Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. Gminę Mała Wieś reprezentował Wójt Zygmunt Wojnarowski oraz Skarbnik Monika Stypułkowska.

Zawarcie umowy jest efektem ogłoszonej na początku lutego br. listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Mała Wieś zgodnie z treścią zawartej umowy o dofinansowanie pozyskała środki finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo” w kwocie 611.058,20 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych.