W piątek, 16 czerwca 2023 roku, w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka  Stanisława Małachowskiego w Płocku miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie zadań ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Gminę Mała Wieś reprezentował Wójt Zygmunt Wojnarowski oraz Skarbnik Monika Stypułkowska. Przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego byli: Marszałek Województwa Adam Struzik, zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Mariusz Młynarczyk oraz Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Tomasz Kominek.

W ramach podpisanych umów zostaną zrealizowane zadania: