Gmina Mała Wieś zawarła umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu”. W ramach realizacji  Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 2.030.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 15 m x 28 m wraz z niezbędnym zapleczem hali oraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu.