Z końcem wakacji, 29 sierpnia 2023 Gmina Mała Wieś zakończyła realizację projektu pn. „Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi”. Jest to pierwsza tego typu inwestycja na terenie gminy. Mobilne miasteczko rowerowe to kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze i motorowerze. W skład zestawu wchodzą: mini znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz maty antypoślizgowe (drogi, ścieżki rowerowe, ronda).

Świadomość w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego, wśród społeczeństwa, należy  budować od najmłodszych lat. Mobilne miasteczko rowerowe będzie narzędziem umożliwiającym zdobycie kompleksowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego. Dzieci w praktyce nauczą się rozpoznawać i właściwie reagować na znaki drogowe poziome i pionowe. Zakupiona infrastruktura umożliwi również przeprowadzenie różnorodnych warsztatów, szkoleń oraz wydarzeń związanych z kulturą rowerową, mających na celu edukację w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Na realizację zadania o wartości 74.248,08 zł gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63.152,50 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Mobilne miasteczko rowerowe dostarczyła firma P.P.H.U. EUROBLASK, w odbiorze końcowym udział wzięli: Zygmunt Wojnarowski Wójt Gminy, Kalina Filińska-Cybulska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. H. Gwareckiego w Małej Wsi oraz Andrzej Jeznach Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. W. H. Gwareckiego w Małej Wsi.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu:

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020
PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO
DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T