W dniu 31 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wręczył nauczycielom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie następującej roty:
,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Akty nadania  stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  w Gminie Mała Wieś otrzymali:
1. Pani Natalia Opała-Jurewicz – nauczyciel w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi,
2. Pani Anna Pranczk – nauczyciel w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi,
3. Pani Edyta Brzezińska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Podgórzu.
4. Pani Małgorzata Zielińska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie,
5. Pani Monika Rutkowska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie,
6. Pani Ilona Radecka – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi,
7. Pani Wioletta Milewska – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze zawodowej.