W czwartek, 21.09.2023 r. dokonano oficjalnego odbioru drogi gminnej w m. Dzierżanowo. Do użytku oddany został 995. metrowy odcinek drogi prowadzącej przez miejscowość Dzierżanowo, łączy się bezpośrednio z drogą Gminy i Miasta Wyszogród nr 291545W. Zakres prac obejmował wykonanie: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 4 metrów, wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego, kamiennego, oczyszczanie rowów z profilowaniem dna i skarp, zakup i montaż oznakowania pionowego.

Całkowity koszt zadania: 763.822,75 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023: 611.058,20 zł.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę P.H.U. „OKNEX” Sławomir Konofalski.

Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.