17 września w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie z Ministrem Sportu i Turystki Kamilem Bortniczukiem. Minister wraz z Wójtem Gminy Mała Wieś odwiedzili obiekty sportowe – m.in. halę sportową przy szkole podstawowej im. Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi oraz boisko sportowe przy ul. Piekarniczej w Małej Wsi. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat rozwoju infrastruktury sportowej na terenie Gminy.