23.10.2023r. – Brody Duże, Podgórze, Podgórze Parcele, Przykory, Chylin, Zakrzewo, Kupise

24.10.2023r. – Lasocin, Dzierżanowo, Główczyn, Liwin, Rąkcice, Murkowo, Kiełtyki, Perki, Ściborowo, Stare Święcice, Nowe Święcice, Nakwasin

25.10.2023r. – Mała Wieś

26.10.2023r. – Borzeń, Wilkanowo, Orszymowo, Stare Arciszewo, Nowe Arciszewo, Niździn, Nowe Gałki, Stare Gałki, Brody Małe, Węgrzynowo