W sobotę, 7 października 2023 r., poznaliśmy wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Gminie Mała Wieś przyznano dofinansowanie w wysokości 4.365.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi”. Pozyskane z budżetu państwa fundusze umożliwią modernizację i uatrakcyjnienie lokalnego obiektu sportowego.