5 października 2023 roku, Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski przekazał 47 fabrycznie nowych laptopów dla uczniów szkół, których Gmina Mała Wieś jest organem prowadzącym tj. Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie, Szkoły Podstawowej w Podgórzu oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi.
Laptopy zostały przekazane w ramach rządowej inicjatywy „Laptop dla ucznia”, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Radość z otrzymanych nowoczesnych laptopów bez wątpienia mieli sami uczniowie.