Dnia 2.10.2023 roku, została opublikowana przez Ministerstwo Infrastruktury lista doinwestowanych zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście znalazły się 2 zadania realizowane przez Gminę Mała Wieś:
– Przebudowa dróg gminnych w m. Dzierżanowo i m. Wilkanowo. Kwota dofinansowania wynosi 1 237 649,69 zł,
– Remont drogi gminnej nr 290812W Nakwasin-Lasocin. Kwota dofinansowania wynosi 783 393,25 zł.