22 lutego 2024 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego, w Muzeum ArtDeco w Płocku. Konferencja w ramach Cyklu spotkań z mazowieckimi samorządowcami była okazją do omówienia najważniejszych spraw dla regionu. Poruszono tematykę wspólnego rozwoju regionu, kluczowych działań ważnych dla lokalnych społeczności. Wojewoda omówił możliwości finansowania zadań inwestycyjnych w 2024 roku.