ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

W lutym 1949 r. na terenie Starych Gałek miały miejsce dramatyczne wydarzenia związane z trudną najnowszą historią Polski. Druga wojna światowa zakończyła się
dla Polaków wprowadzeniem nowej komunistycznej władzy wspieranej przez stalinowski Związek Sowiecki. Nie pogodziło się z tym wielu żołnierzy polskiego podziemia, którzy wcześniej walczyli z hitlerowcami, a po wojnie zbrojnie stawiali opór nowym rządom.  Sześćdziesiąt cztery lata temu jeden z takich oddziałów, nazywanych wtedy „bandami”, schronił się w Gałkach.

Czytaj więcej...

Punk Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wszystkie osoby chętne, potrzebujące pomocy serdecznie zapraszamy do skorzystania z porad ( terapii)
w
PUNKCIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W MAŁEJ WSI

Czytaj więcej...

Choinka noworoczna

Dnia 19 stycznia 2013r. w Szkole Podstawowej w Podgórzu odbyła się uroczystość choinkowa. Na to środowiskowe wydarzenie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Mała Wieś Andrzej Barciński, Sekretarz Gminy Mirosław Banach, Radny Gminy Mała Wieś Jerzy Ostrowski oraz sołtys wsi Chylin Leszek Zmysłowski. Uroczystość tę otworzyła Dyrektor Szkoły Iwona Sobótko. Następnie oddała głos prowadzącym spotkanie uczennicom: Zuzi Nowak i Patrycji Radzkiej. W kolejności program artystyczny przedstawiał się następująco:

Czytaj więcej...

Energia z wiatru

Drodzy Państwo!

    Zamieszczamy na naszej stronie nową zakładkę – „Energia z wiatru”. Umieszczamy ją, dlatego, że jest to bardzo emocjonujący temat.

    Dyrektywy unijne (i zdrowy rozsadek) nakładają na Polskę obowiązek produkowania coraz więcej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) – tzn. wykorzystanie siły wiatru (turbiny wiatrowe), energii słonecznej (fotowoltaika) i biomasy (biogazownie). Jeżeli do 2020r. nie wyprodukujemy 15% energii elektrycznej w wymienionych wyżej instalacjach, wówczas będziemy płacić do unijnego budżetu ogromne kary. Wniosek z tego, że tym palącym problemem powinien zająć się niezwłocznie rząd i parlament.

Czytaj więcej...

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze