Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego ,,Niepodległa” 2019

Wojewoda Mazowiecki i Biuro Programu ,,Niepodległa’ zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu ,,Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku w sali nr 169 (wejście B) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, w godzinach 10.30-12.00. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski. (więcej…)

Nowy radiowóz dla Posterunku Policji w Wyszogrodzie

W dniu 19 lutego 2019 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Płocku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie czterech nowych pojazdów dla płockich policjantów. Uroczyste spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Płocku, nadkom. Sławomir Żelechowski. Witając zebranych, Komendant zaznaczył  dużą rolę samorządów w zakupie nowych pojazdów, podziękował za wieloletnie wsparcie dla płockiej komendy. Zakup radiowozów został zrealizowany w ramach programu współfinansowania zakupów środków transportu dla Policji. Podczas uroczystości kluczyki do nowych radiowozów wręczyli policjantom Prezydent Płocka Pan Andrzej Nowakowski, Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek, Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród Pani Iwona Gortat oraz Wójt Gminy Mała Wieś, Pan Zygmunt Wojnarowski. Jeden z radiowozów, samochód Opel Astra trafił do dyspozycji policjantów z Posterunku Policji  w Wyszogrodzie. (więcej…)

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (więcej…)

Szkolenia dla rolników w Płocku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/ Płock zaprasza na szkolenia w dniach: 19 luty oraz 21 luty 2019 roku od godziny 9.00 w PPZDR Płock, ul. Zglenickiego 43D, n.t. „Nowoczesne technologie zbóż dla rolników woj. Mazowieckiego”.UWAGA:  Te szkolenia z materiałami i poczęstunkiem oraz zaświadczeniem dla rolników. TYLKO NA ZAPISY pod tel. 509410765.

Konsultacje dla mieszkańców – zmiana terminu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Mała Wieś sala konferencyjna w dniu 15.02.2019 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 14:00.  Uwaga! Zmiana terminu z dnia 15 na 22 lutego 2019 r. (więcej…)

Zmiana na stanowisku inkasenta

Wójt Gminy Mała Wieś informuje, że nastąpiła zmiana na stanowisku inkasenta do odczytu wodomierzy. Zadania inkasenta wykonywać będzie Pani Katarzyna Zyznowska. Inkasent upoważniony jest przez Wójta Gminy Mała Wieś do odczytu wodomierzy, wystawiania faktur i poboru zapłaty za wystawione faktury. Inkasent dysponuje upoważnieniem wydanym przez Wójta Gminy Mała Wieś. W związku z powyższym obowiązkiem każdego odbiorcy jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

/-/ Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski

Wynik otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018 – 2020″ w 2019 r.

Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Mała Wieś  z dnia 6 lutego 2019 r. na realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020 realizowanych w 2019 roku wybrano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi. (więcej…)

Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na stanowisko pracownik gospodarczy

Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na stanowisko  pracownik gospodarczy.

Kandydat  winien mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.  Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Powinien posiadać prawo jazdy kat. B  i  T.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert w terminie do  22 lutego  2019 roku.  (więcej…)

Content | Menu | Access panel