Wielkimi krokami zbliżają się zimowe ferie, spędź je bezpiecznie!

Drodzy Uczniowie,

zbliża się czas zimowego wypoczynku, który spędzicie w miejscu zamieszkania bądź na turnusach wyjazdowych. Cieszcie się zimową aurą oraz  poznawaniem nowych miejsc. Niech ten zimowy wypoczynek przyniesie Wam wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Jest to okres w którym macie szanse na rozwój Waszych  pasji, zainteresowań oraz rozwoju nawyków spędzania czasu wolnego. Niech będzie to zimowa przerwa od nauki dzięki której zregenerujecie siły. Podczas odpoczynku pamiętajcie o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, zarówno w domu, podczas zabaw i uprawiania sportów zimowych.

Drodzy Rodzice,

wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, pamiętajcie o możliwości  sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło bazę danych organizatorów wypoczynku. Dzięki tej bazie, która zamieszczona jest  na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  można znaleźć informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym upoważnionym służbom takim jak: Państwowa Straż Pożarna, Policji czy  Inspektorowi Sanitarnemu.  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny poradnik pod adresem: https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf Jazda na nartach, sankach czy łyżwach należą do najbardziej popularnych zajęć podczas ferii. Jednak zabawa w zimowych warunkach może skończyć się urazem, kolizją.

Kilka najważniejszych zasad:

 • Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni,
 • Bądź widoczny na drogach – noś odblaski,
 • Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne,
 • Zachowaj rozsądek w sportach zimowych,
 • Ubierz się ciepło,
 • Unikaj wszelkiego rodzaju używek,
 • Unikaj niebezpiecznego zachowania- nie podążaj za złym zachowaniem rówieśników,
 • Odżywiaj się zdrowo,
 • Podczas wyjazdów na turnusy nie używaj wspólnych ręczników, kosmetyków, myj ręce przed jedzeniem

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

(więcej…)

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Mała Wieś

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Mała Wieś w sali konferencyjnej w dniu 15.02.2019 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 14:00. (więcej…)

E-akta zmiany w dotychczasowych zasadach przechowywania akt pracowniczych- informacja ZUS

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018. (więcej…)

Badania ankietowe GUS – kalendarium

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycję przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Mała Wieś o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Mała Wieś projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 1. Przedmiot konsultacji: Statuty sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś.
 2. Termin konsultacji: od 4 do 14 stycznia 2019 r.
  Nazwa sołectwa Data i godzina przeprowadzenia konsultacji w I i II terminie Miejsce przeprowadzenia konsultacji
  Borzeń 4.01.2019 r.

  Godz. 16.00 i 16.30

  U sołtysa
  Brody Duże 4.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

   Remiza OSP w Brodach Dużych
  Chylin 10.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w Chylinie
  Dzierżanowo 11.01.2019r.

   godz. 16.00 i 16.30

  Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
  Główczyn 7.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  Świetlica wiejska w Główczynie
  Kiełtyki 7.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  U sołtysa
  Lasocin 13.01.2019 r.

  Godz. 13.00 i 13.30

  Świetlica wiejska w Lasocinie
  Liwin 7.01.2019 r.

  Godz. 17.30 i 18.00

  U sołtysa
  Mała Wieś 7.01.2019 r.

  Godz. 17.30 i 18.00

  Urząd Gminy w Małej Wsi
  Nakwasin 5.01.2019 r.

  Godz. 16.00 i 16.30

  U sołtysa
  Niździn 9.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Małej Wsi
  Nowe Arciszewo 11.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Nowe Gałki 8.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Nowe Święcice 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w

   Starych Święcicach

  Orszymowo 9.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Orszymowie
  Perki 10.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Podgórze 11.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  Szkoła Podstawowa w Podgórzu
  Podgórze Parcele 11.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  Szkoła Podstawowa w Podgórzu
  Stare Arciszewo 10.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  U sołtysa
  Stare Gałki 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Starych Gałkach
  Stare Święcice 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w

   Starych Święcicach

  Węgrzynowo 14.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  Świetlica wiejska w Węgrzynowie
  Wilkanowo 7.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  U sołtysa
  Zakrzewo Kościelne 9.01.2019 r.

  Godz. 18.30 i 19.00

  Remiza OSP w Zakrzewie Kościelnym
 • Forma konsultacji: zebranie wiejskie.

W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 30 min od godziny zebrania zwołanego w pierwszym terminie.

Konsultacje będą polegały na zapoznaniu się z projektem statutu sołectwa i oddaniu głosu popierającego lub przeciwnego na pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za nadaniem statutu sołectwa określonego w załączniku do projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś przedstawionym na zebraniu”

Projekty statutów będących przedmiotem konsultacji wyłożone zostaną do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

-w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1, 09-460 Mała Wieś,  sekretariat pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu,                                                                                                                        -u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Mała Wieś lub w uzgodnieniu z sołtysem w obiekcie użyteczności publicznej,                                                                                                                              -zamieszczone na stronie internetowej www.malawies.pl.

/-/ Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Zarządzenie Nr 10/2018  Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś

Projekt Uchwały Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku

Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w 2019 roku mieszkańcy Gminy Mała Wieś będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna będzie udzielana w lokalu znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi ul. Płońska 4 w następujących dniach: w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00, w środy w godzinach 12.00-16.00 i w piątki w godzinach 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 października 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gmina Mała Wieś.

Szczegóły w BIP.

Content | Menu | Access panel