Treść interpelacji złożona przez Radnego Gminy Mała Wieś Piotra Szmulewicza w dniu 13 maja 2020 roku oraz odpowiedź na interpelację została zamieszczona w BIP.

 

Content | Menu | Access panel