Informujemy, że zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej tj. na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 i Dziennego Domu ,,Senior+” w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 . Szczegóły w BIP.

Content | Menu | Access panel