Zespół UKUDEMIA działający przy 64 ADH Zośka i Alek w Małej Wsi wziął udział w konkursie piosenki ekologicznej w Nowym Duninowie. Konkurs realizowany był w ramach zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Organizatorem konkursu była Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” działając na zlecenie Powiatu Płockiego. Indywidualnie Oliwia Kolasa została laureatką i otrzymała nagrodę w postaci tabletu a Basia Jędrzejewska otrzymała wyróżnienie i dysk zewnętrzny. Zespół jako laureat otrzymał kolumnę aktywną. Będziemy mieli na czym przygotować się do następnych konkursów.
autor: Krzysztof Dębski

Galeria zdjęć

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.