„Dzierżanowo na sportowo” to projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżanowie i Nieformalnej Grupy Inicjatywnej mieszkańców Dzierżanowa w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” oraz Powiatu Płockiego. Celem projektu był zakup stołu do tenisa, który posłuży do integracji społeczności. Zaangażuje dzieci wraz z rodzinami do aktywności ruchowej poprzez stworzenia miejsca rekreacji do gry na świeżym powietrzu.
Dzięki wspólnej pracy i pomocy wielu życzliwych osób cel udało się osiągną! Nasz projekt otrzymał grant w wysokości 3500,00 zł. Kwota ta w całości przekazana została na zakup stołu i przygotowanie terenu. Dziś mieszkańcy Dzierżanowa a w głównej mierze dzieci mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu, który zamontowany został przy placu zabaw w Dzierżanowie Osada. Ten sukces ma wielu Ojców. Dlatego serdecznie Dziękujemy Fundacji „Fundusz Ziemi Płockiej- Młodzi Razem” oraz Zarządowi Powiatu Płockiego za otrzymany grant, który pozwala nam dzisiaj cieszyć się tym wyjątkowym miejscem. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżanowie za użyczenie osobowości prawnej, a przede wszystkim dziękujemy wolontariuszom, którzy bezinteresownie pracowali na rzecz naszej lokalnej społeczności. Zachęcamy wszystkich do korzystania z zakupionego sprzętu, który z pewnością będzie świadkiem wielu emocjonujących batalii, a także dostarczy wiele emocji wszystkim którzy będą z niego korzystali. Prosimy także o dbanie o zakupiony stół by mógł służyć nam jak najdłużej.