W ramach realizacji projektu pn. ,,E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Gmina Mała Wieś pozyskała sprzęt komputerowy. Znajdzie on swoje miejsce w tworzonym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi Ośrodku Cyfrowych Kompetencji. OCK będzie wyposażony w 7 laptopów, ekran z projektorem i router. Będzie tam można skorzystać ze szkoleń, uzyskać pomoc edukacyjną i wsparcie i min. skorzystać z internetu.