W dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00, w 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Gminy Mała Wieś zostaną uruchomione syreny alarmowe. Syreny będą uruchomione na okres 1 minuty i emitować będą dźwięk ciągły. To wyraz hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego.