Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego  do szacowania upraw rolnych dotkniętych suszą informuje, iż rolnik który złożył lub planuje złożyć wniosek do Urzędu Gminy Mała Wieś o oszacowanie upraw rolnych dotkniętych suszą powinien oszacować powyższe szkody w aplikacji suszowej dostępnej na stronie Ministra Rolnictwa do dnia 03.08.2023r.

 Oszacowanie szkód w aplikacji suszowej przez rolnika jest warunkiem do wprowadzenia w aplikacji publicznej danych z szacowania w terenie przez komisję suszową i sporządzenia raportu. Do wprowadzenia szkód wyrządzonych przez suszę w uprawach rolnych  do aplikacji suszowej, rolnik powinien mieć założony profil zaufany w założeniu którego pomagają banki, należy posiadać adres poczty internetowej  (mail). Wnioski o oszacowanie strat należy składać do Urzędu Gminy Mała Wieś do dnia 10.08.2023r. o ile uprawy nie zostały ścięte / zabrane z pola. W takim przypadku rolnik może oszacować tylko w aplikacji suszowej.