31 lipca 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś”. Gminę reprezentowali: Wójt Zygmunt Wojnarowski i Skarbnik Monika Stypułkowska. Wykonawcę — Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Przem-Gri” Sp. z o.o. reprezentowali: Prezes Zarządu Andrzej Chomański oraz Wiceprezes Zarządu Jan Suski. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma VELA INVEST reprezentowana przez Marcina Zwierzyńskiego. W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady gminy Andrzej Pielat, Sekretarz gminy Ewelina Kołodziejska oraz Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji Adam Kacprzak.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody jest inwestycją priorytetową dla gminy i wynika z troski o zdrowie oraz dobro mieszkańców. Nowa Stacja Uzdatniania Wody będzie wyposażona w najnowocześniejsze technologie i spełni wszelkie normy higieniczne i sanitarno-epidemiologiczne. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 31 lipca 2025 roku.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest kolejnym krokiem Gminy Mała Wieś w kierunku zapewnienia lepszych warunków życia dla mieszkańców. Stawiamy na rozwój i modernizację infrastruktury, aby nasza gmina była atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i inwestycji.

Gmina Mała Wieś, na budowę wartej 5.946.020,44 zł stacji uzdatniania wody pozyskała dofinansowanie ze środków Programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.000.000,00 zł.