Gmina Mała Wieś zapewni mieszkańcom bezpłatny transport na szczepienia przeciwko Covid-19

Gmina Mała Wieś zapewni mieszkańcom bezpłatny transport na szczepienia przeciwko Covid-19.
Z transportu mogą skorzystać:
– osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w. schorzeniami;
– osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu od miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.

W tym celu w Urzędzie Gminy Mała Wieś jest uruchomiona infolinia – tel.: 513 807 873 czynna w godzinach 7.00-15.00.
W związku z realizacją bezpłatnego transportu osoby korzystające wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Mała Wieś.

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej tj. na prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi ul. Płońska 2 i Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi ul. Warszawska 53

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej tj. na prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi ul. Płońska 2 i Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi ul. Warszawska 53 – link

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

Na terenie Gminy Mała Wieś trwa inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie wzięli udziału w ankietyzacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji badania. Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut. Przekazanie informacji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, natomiast pomoże Gminie prowadzić skuteczniejsze działania w kierunku poprawy jakości powietrza.
Telefony kontaktowe do ankieterów: 730 141 701 lub 784 090 710
Adres mailowy: mala.wies@grupabst.pl
Ankietę można również wypełnić drogą internetową – formularz online
W przypadku braku wypełnienia ankiety inwentaryzacyjnej dla Państwa adresu zostanie przyjęta najniższa kategoria źródła ciepła.

Zadanie jest sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Content | Menu | Access panel