Wielkimi krokami zbliżają się zimowe ferie, spędź je bezpiecznie!

Drodzy Uczniowie,

zbliża się czas zimowego wypoczynku, który spędzicie w miejscu zamieszkania bądź na turnusach wyjazdowych. Cieszcie się zimową aurą oraz  poznawaniem nowych miejsc. Niech ten zimowy wypoczynek przyniesie Wam wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Jest to okres w którym macie szanse na rozwój Waszych  pasji, zainteresowań oraz rozwoju nawyków spędzania czasu wolnego. Niech będzie to zimowa przerwa od nauki dzięki której zregenerujecie siły. Podczas odpoczynku pamiętajcie o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, zarówno w domu, podczas zabaw i uprawiania sportów zimowych.

Drodzy Rodzice,

wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, pamiętajcie o możliwości  sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło bazę danych organizatorów wypoczynku. Dzięki tej bazie, która zamieszczona jest  na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  można znaleźć informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym upoważnionym służbom takim jak: Państwowa Straż Pożarna, Policji czy  Inspektorowi Sanitarnemu.  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny poradnik pod adresem: https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf Jazda na nartach, sankach czy łyżwach należą do najbardziej popularnych zajęć podczas ferii. Jednak zabawa w zimowych warunkach może skończyć się urazem, kolizją.

Kilka najważniejszych zasad:

  • Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni,
  • Bądź widoczny na drogach – noś odblaski,
  • Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne,
  • Zachowaj rozsądek w sportach zimowych,
  • Ubierz się ciepło,
  • Unikaj wszelkiego rodzaju używek,
  • Unikaj niebezpiecznego zachowania- nie podążaj za złym zachowaniem rówieśników,
  • Odżywiaj się zdrowo,
  • Podczas wyjazdów na turnusy nie używaj wspólnych ręczników, kosmetyków, myj ręce przed jedzeniem

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

(więcej…)

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Mała Wieś

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Mała Wieś w sali konferencyjnej w dniu 15.02.2019 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 14:00. (więcej…)

E-akta zmiany w dotychczasowych zasadach przechowywania akt pracowniczych- informacja ZUS

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018. (więcej…)

Badania ankietowe GUS – kalendarium

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycję przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

Content | Menu | Access panel