VII Zawody Wędkarskie Służb Mundurowych w Małej Wsi

16 czerwca 2018 r. nad stawami w Małej Wsi odbyły się VII Zawody Wędkarskie Służb Mundurowych, których pomysłodawcą i organizatorem był Pan Piotr Sylwestrzak. Patronat Honorowy nad zawodami objął Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, fundatorami nagród byli także Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród Jan Boszko, VISUTLA Bank Spółdzielczy oraz Stowarzyszenie Szansa na Rozwój. Zmagania trwały od godziny 6.00 do 10.00. Po zakończeniu zawodów odbyło się komisyjne ważenie i mierzenie złowionych ryb. W kategorii młodzików wygrał Igor Kozak , w kategorii dorosłych I miejsce zajął Adam Młodzianowski, II miejsce – Zbigniew Wiśniewski. III miejsce – Michał Kajetaniak.

Galeria zdjęć

Kolonie dla dzieci w Borach Tucholskich

Zapraszamy dzieci  mieszkańców Gminy Mała Wieś na kolonie w Bory Tucholskie do Centrum Spotkań Patria w Tleniu. Kolonie organizuje Towarzystwo ,,Nasze Szwederowo” w terminie od 13 do 21 sierpnia 2018 roku (cena 678,00 zł).

W ramach kosztów uczestnik kolonii ma zapewnione:
– zakwaterowanie,
– wyżywienie
– korzystanie z pełnej infrastruktury i sprzętu sportowego,
– zajęcia artystyczno-plastyczne oraz sportowo-rekreacyjne,
– ubezpieczenie NNW,
– transport na kolonie i z powrotem z miejsca zbiórki.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 880629416

Oferta

Do 25.06.2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Kierownik Biura Powiatowego w Płocku ARiMR przypomina, że do 25.06.2018 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

(więcej…)

Dotacja na remont strażnicy OSP w Małej Wsi w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP – 2018” – podpisanie umowy

W piątek tj. 15.06.2018 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowę o dotację na remont strażnicy OSP w Małej Wsi w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP – 2018”. Gmina otrzymała dotację w kwocie 23.742,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na remont posadzek i tynków w Strażnicy OSP Mała Wieś. (więcej…)

Podpisanie umów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

W dniu wczorajszym tj. 14.06.2018 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.


(więcej…)

Stypendia i zasiłki szkolne

Urząd Gminy w Małej Wsi informuje, że z dniem 18 czerwca 2018 roku  rozpoczyna wypłatę środków finansowych w ramach stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 według dyspozycji wskazanej we wniosku. W przypadku osób które wskazały odbiór środków pieniężnych w kasie banku wypłaty stypendiów realizować będzie  Bank Spółdzielczy  w Małej Wsi w terminie od 18.06.2018 r. (poniedziałek) do 22.06.2018 (piątek).

Wianki nad Wisłą w Zakrzewie

W imieniu organizatorów: Gminy Mała Wieś, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie Kościelnym oraz Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, serdecznie zapraszamy 30 czerwca na Wianki do Zakrzewa. Wianki w Zakrzewie rozpocznie Rajd Rowerowy organizowany tradycyjnie przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA oraz GCK MultiOsada. Zapraszamy do wspólnej zabawy. (więcej…)

Obóz sportowo-szkoleniowy LIVESAVER junior-młodszy ratownik WOPR- ostatnie 5 miejsc

Towarzystwo ,,Nasze Szwederowo” oraz Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe zapraszają mieszkańców Gminy Mała Wieś  na obóz sportowo-szkoleniowy LIVESAVER junior-młodszy ratownik WOPR w ośrodku Patria w Tleniu. Obóz skierowany jest dla dzieci od 12 do 17 roku życia. Turnus trwa od 18 do 27 lipca 2018 roku tj. 10 dni. Cena za 1 osobę po dofinansowaniu wynosi 1299,00 zł. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Oferta

zapisy tel. 880629416

Dobiega końca termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r.

Kto chce otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2018 r. lub płatności obszarowe finansowane z PROW 2014 – 2020 w pełnej wysokości musi złożyć wniosek o ich przyznanie do 15 czerwca. Rolnicy, którzy nie zdążą zrobić tego w tym terminie muszą liczyć się z tym, że należne im płatności będą pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 10 lipca. Wnioski czy też zmiany do wniosków, złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy przy wypełnianiu w/w wniosków.  Pracownik MODR o/Płock jest do Państwa dyspozycji w każdy wtorek i czwartek w budynku przy ul. Płońskiej 4.

Content | Menu | Access panel