Próba Syren

Informujemy, że w dniu 28 maja 2019 roku (termin zapasowy 29 i 30 maja) w ramach ćwiczeń między godz. 8.00 a 18.00 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomi syreny alarmowe wchodzące w skład Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności. Syreny zostaną uruchomione w miejscowościach:  Mała Wieś, Podgórze, Zakrzewo Kościelne.

Dotacja na przebudowę drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Stare Arciszewo – podpisanie umowy

W poniedziałek tj. 20.05.2019 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Dorotą Serwińską w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Stare Arciszewo”. (więcej…)

Zebranie wiejskie w Małej Wsi

Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką Sołectwa Mała Wieś zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 17 maja 2019 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś. Tematem zebrania będzie fundusz sołecki.

Sołtys wsi Małgorzata Kokosińska

Content | Menu | Access panel