Zaproszenie

Stowarzyszenie Pluton Strzelecki w Załuskach zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś w sobotę 19 października 2019 roku w godzinach 10.00-13.00 na halę sportową przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś na spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia. Zapraszamy dzieci i młodzież powyżej 12 roku z rodzicami. (więcej…)

Dotacja na utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Podgórzu

W dniu 11 października 2019 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Zastępca Skarbnika Gminy Dorota Serwińska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Podgórzu”. (więcej…)

Projekt „Rocznego Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2020 rok”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2020 rok” Konsultacje trwają do 23 października 2019 roku. (więcej…)

SUSZA – Składanie wniosków do ARiMR w terminie 3 – 31 października 2019 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Wnioski można składać w terminie 3 – 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR. (więcej…)

Podziękowania za wsparcie XXI Dni Gminy Mała Wieś

Wójt Gminy Mała Wieś  Zygmunt Wojnarowski i Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Andrzej Pielat składają podziękowania n/w firmom za wsparcie finansowe i rzeczowe (słodycze i materiały szkolno-biurowe dla najmłodszych) XXI Dni Gminy Mała Wieś:

1.Piosyl –Hurtownia Wielobranżowa- Sylwia Chorębiewska, ul. Adama Mickiewicza 2, 09-460 Mała Wieś

 1. U.S.T. Handel Żwirem-Mariusz Guziński, Nowy Podleck 20, 09-454 Nowy Podleck
 2. Rolmarket-Centrum Ogrodnicze, Cieśle 47, 09-470 Bodzanów
 3. „SETRANS” Firma Handlowo Usługowa –Grzegorz Serwiński, Węgrzynowo 19, 09-460 Mała Wieś
 4. Gospodarstwo Rolne w Dzierżanowie Sp. z o.o., Dzierżanowo-Osada 13, 09-460 Mała Wieś
 5. Alfa Mazowsze Sp. z o. o. –Ireneusz Kwiatkowski, ul. Hubalczyków 11,        09-409 Płock
 6. Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych BANGO Spółka Jawna- Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki, Brochocinek 11, 09-410 Płock
 7. Bank Spółdzielczy w Małej Wsi, ul Płońska 7, 09-460 Mała Wieś
 8. Usługi Projektowe S.C. Franciszek Rytwiński, ul. Andersa 42, 09-410 Płock
 9. STU Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 21, 09-400 Płock
 10. ABC Sklep Spożywczo-Przemysłowy Elżbieta Sęp, ul. Jana Kochanowskiego 7, 09-460 Mała Wieś
 11. Przewozy Autokarowe Alicja Budek, Wilkanowo 17, 09-460 Mała Wieś.

Komunikat Starosty Płockiego

Starosta Płocki informuje, że w związku z przeprowadzonym ćwiczeniem obronnym w dniu 19 września 2019 roku, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku będzie czynny od godz. 12.00 do godz. 15.00. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszam. Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

Content | Menu | Access panel