Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2032 – informacja dla mieszkańców

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2032”, przypominamy  o obowiązku złożenia (w terminie do 30.03.2018 r.) przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania. (więcej…)

Content | Menu | Access panel